Home Dane Osobowe

Ochrona Danych Osobowych

Email Drukuj PDF

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WG-NET S.C.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą przetwarzania przez WG-Net s.c. Piotr Staśkiewicz, Franciszek Staśkiewicz z siedzibą w Warszawie przy ulicy Przemysława Gintrowskiego 20/43 danych osobowych Klientów w związku z zawieranymi umowami na świadczenie usług oraz usług dodatkowych. Przekazywane informacje są zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO).

1. Administratorem danych jest WG-Net s.c. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Przemysława Gintrowskiego 20/43 zwany dalej WG-Net

2. WG-Net podjął środki zabezpieczające dane osobowe, o których mowa w art. 32 RODO oraz wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt w sprawie przetwarzania danych możliwy jest poprzez e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3. Podstawami prawnymi przetwarzania danych są: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności art. 6 tego rozporządzenia ustanawiający ogólne zasady zgodności przetwarzania danych; ustawa prawo telekomunikacyjne – w szczególności dział VII tej ustawy traktujący o tajemnicy telekomunikacyjnej i ochronie danych użytkowników końcowych; zgoda – w sytuacjach gdy Dostawca Usług jest uprawniony lub zobowiązany do przetwarzania danych na podstawie wyraźnej zgody i wynika to z wcześniej powołanych aktów prawnych.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez WG-Net zgodnie z art. 6 Rozporządzenia w celu:

  1. Realizacji przedmiotu zawartej umowy
  2. wypełnienia przez WG-Net obowiązków prawnych wynikających z odrębnych przepisów, w tym prawa podatkowego oraz telekomunikacyjnego
  3. prowadzenia badań jakości usług oraz analitycznych i statystycznych
  4. kierowania treści marketingowych drogą pocztową, telefoniczną, e-mail, SMS
  5. Realizacji prawnie uzasadnionego interesu WG-Net mogącego polegać między innymi na ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami.

5. Na powierzonych danych WG-Net może dokonywać operacji polegających na: przechowywaniu, organizowaniu, sortowaniu, przeglądaniu, aktualizacji, wykorzystaniu, ujawnieniu poprzez przesłanie, przenoszeniu, usuwaniu.

6. Zakres gromadzenia i przetwarzania danych osobowych obejmuje: imię, nazwisko, nazwa, PESEL, NIP, REGON, adres: zamieszkania, siedziby, korespondencyjny, numer i seria dokumentu tożsamości, nr telefonu, adres e-mail. Gromadzone i przetwarzane są także dane wynikające z odrębnych przepisów prawa, np. prawo podatkowe czy telekomunikacyjne.

7. Powierzone dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz WG-Net usługi takie jak księgowość, windykacja należności, obsługa prawna, operatorzy poczty, kurierzy wyłącznie w celu realizacji przedmiotu zawartej umowy oraz organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na mocy odrębnych przepisów prawa.

8. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony jeśli będzie to wymagane w celu dochodzenia przez WG-Net roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Po zakończeniu przetwarzania danych w związku z umową ich przetwarzanie będzie odbywało się jedynie w zakresie i przez czas wymagany odrębnymi przepisami, w tym przepisami podatkowymi.

9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania lub całkowitego usunięcia z systemu WG-Net o ile zezwalają na to odrębne przepisy prawa w tym postanowienia wynikające z Rozporządzenia.

10. Dostęp do swoich danych osobowych posiadają Państwo on line poprzez Panel Klienta umieszczony pod adresem internetowym http://bok.wgnet.pl. Login i hasło znajdują się na umowie zawartej z WG-Net. Ze względów bezpieczeństwa Panel Klienta zlokalizowany jest w sieci wewnętrznej WG-Net (intranet) i dostęp do niego nie jest możliwy za pośrednictwem łącz operatorów innych niż WG-Net.

11. Treść Rozporządzenia dostępna jest pod następującym adresem internetowym: https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276

 

Zaufali Nam

rzetelna firma

Optimized by FireFox

Powered by Linux

Antywirusy

ArcaVir

KasperskyLab

BitDeffender

PandaActiveScan

SymantecSecurity

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości